Příměstský tábor městské knihovny Dobříš

Camp of Dobříš Municipal Library | Sommerlager der Städtischen Bibliothek Dobříš

El campamento de verano del grupo Dobříš | Camp de la bibliothèque municipale DobříšSrpen 2014.
August 2014.
August 2014.
Agosto 2014.