Greater World Community, NM

Květen 2011; pro porovnání viz červenec 2013.
May 2011; for comparison see July 2013.
Mai 2011; zum Vergleich siehe Juli 2013.
Mayo 2011; para comparación mira julio 2013.