Greater World Community, NM

Červenec 2013; pro porovnání viz květen 2011 a listopad 2013.
July 2013; for comparison see May 2011 and November 2013.
Juli 2013; zum Vergleich siehe Mai 2011 und November 2013.
Julio 2013; para comparación mira mayo 2011 y noviembre 2013.