Zeměnka je první zeměloď ve střední Evropě, kterou postavil spolek Zeměloď poblíž Sázavy pod vedením arch. Reynoldse a s pomocí spousty ochotných lidí. Byla postavena 980 let po založení Sázavského kláštera; její hrubá stavba trvala 21 dní - od 5. do 25. května 2012.


Evropské centrum Zeměloď, které Zeměloď vlastní a spravuje, bude po dokončení sloužit jako informační a vzdělávací centrum soběstačných staveb. Návštěvníci si budou moci stavbu prohlédnout a seznámit se s konceptem zemělodi na vlastní kůži.Zeměnka byla postavena jako modelová stavba, která je jako první stavba tohoto typu ve střední Evropě určena k testování v našich podmínkách. Zatím máme za sebou dvě zimy; pro celkové vyhodnocení budeme potřebovat minimálně tři zimy. Spolek Zeměloď průběžně informuje o získaných poznatcích formou besed a přednášek.


Upozorňujeme také, že nedokončená stavba v Praze na Smíchově nemá se Zemělodí nic společného; jedná se o projekt soukromého investora.
Teploty v Zeměnce

 

Zeměloď® Zeměnka®

Evropské centrum Zeměloď


Pozn.: západní místnost slouží k prohlídkám, není obývaná a není v ní topení; ve východní místnosti jsou malá kamínka na dřevo.
Upozornění pro zájemce o stavbu zemělodi


V současné době zde není žádná firma, která je schopna vám zeměloď postavit. Snažíme se vybudovat tým, který bude schopen se stavbou odborně poradit či pomoci. Bližší informace uveřejníme zde na stránce Novinky.


Upozorňujeme také, že stavební dokumentace (construction drawings) od arch. Reynoldse není určena ke stavbě, je opatřena razítkem „REFERENCE ONLY, NOT FOR CONSTRUCTION“, čili „pouze pro informaci, nikoliv pro stavbu“.


Chcete-li si sami vyzkoušet stavební postupy, doporučujeme, abyste začali na svém pozemku s drobným objektem, jako je venkovní záchod, venkovní sprcha, stáj, kůlna, garáž, skleník, dílna ap.


Pokud byste si rádi jednotlivé etapy vyzkoušeli ale nemáte kde, nabízíme vám možnost účastnit se našich stavebních dílen, které zde pravidelně pořádáme, a pomoci nám tak Zeměnku a její okolí dotvořit. Informace o dílnách zveřejňujeme na stránce Novinky a rozesíláme zájemcům v rámci Zemělodního zpravodaje.