Zeměloď je spolek, který propaguje udržitelné bydlení. Založili ho Margarita Manev, Martin Pruška a Pavla Furmánková.


Zeměloď je také ostrovní dům, který není napojen na sítě a je postaven velkou měrou z použitého materiálu a místní hlíny; první Zeměloď ve střední Evropě - zvanou Zeměnka - postavil spolek Zeměloď poblíž Sázavy pod vedením arch. Reynoldse a s pomocí spousty ochotných lidí. Byla postavena 980 let po založení Sázavského kláštera; její hrubá stavba trvala 21 dní - od 5. do 25. května 2012.


Evropské centrum Zeměloď, které Zeměnku vlastní a spravuje, slouží jako informační a vzdělávací centrum soběstačných staveb. Návštěvníci si mohou stavbu prohlédnout a seznámit se s její koncepcí na vlastní kůži.


Zeměnka byla postavena jako modelová stavba, která je jako první stavba tohoto typu ve střední Evropě určena k testování v našich podmínkách. Spolek Zeměloď průběžně informuje o získaných poznatcích formou besed a přednášek.
Vznik Zemělodi


Zakládajícími členy spolku Zeměloď jsou Margarita Manev - výtvarnice/překladatelka, Martin Pruška - developer, a Pavla Furmánková - designerka. Spolek (pův. občanské sdružení) Zeměloď založili v Praze 11. 5. 2011 a ochrannou známku Zeměloď nechali zaregistrovat na patentním úřadu. Přáním bylo šířit v Evropě myšlenku udržitelného bydlení. Spolek Zeměloď se od svého založení financuje z vlastních finančních prostředků, ze spolkových aktivit a z darů; fundraisingovou činností také shromažďoval prostředky na koupi pozemku a na stavbu Zemělodi.Přednáškové turné arch. Reynoldse

V květnu 2011 zorganizovali zakládající členové Zemělodi - Margarita, Martin a Pavla - přednáškové turné arch. Reynoldse, jehož součástí bylo i několik rozhovorů. Přednášky, o které byl ohromný zájem, se konaly v Českých Budějovicích a v Praze (ta byla beznadějně vyprodaná), rozhovory v ČT v pořadu Na plovárně, v ČT 24, v divadle Kampa v Praze, v TV Metropol, v ČRo 1 - Radiožurnálu, v časopisech Architekt, Respekt, A2, Topzine a Dům a zahrada (v tištěné mutaci). O turné vyšla v tisku celá řada zpráv.Přednáškové turné členů týmu arch. Reynoldse

V červenci 2011 zorganizovala Margarita a Martin přednáškové turné členů týmu arch. Reynoldse - Anne Tempelové a Demiana Larsena; přednášky se konaly v Praze v divadle Kampa a v Dobré Vodě u Milejovic.Akademie biotektury s arch. Reynoldsem

Na podzim roku 2011 zorganizovali Margarita, Martin a Pavla s řadou pomocníků světovou premiéru tříměsíční Akademie biotektury s arch. Reynoldsem přenášené živě z Taosu (Nové Mexiko, USA). Akademie se konala v Praze a byla zcela obsazena; proto se konala ještě jednou na jaře roku 2012, opět v Praze. Ze studentů Akademie biotektury se rekrutovali budoucí stavitelé Zemělodi v Sedlišti u Sázavy. Učebnu pro Akademii biotektury zřídil v úžasném tempu - díky velkorysosti Petra Rokůska z Nano Energies - tým Creative Gate, a to z původní redakce Květů, kde kdysi pracovala i Milada Horáková. Od té doby se tam konají programy Akademie soběstačnosti. Výstava arch. Reynoldse

Margarita a Martin uspořádali i velmi úspěšnou výstavu prací arch. Michaela Reynoldse, která se konala od května do června 2012 v Galerii Jaroslava Fragnera v Praze. Nad výstavou převzalo záštitu Americké velvyslanectví v Praze a primátor hl. města Prahy.Stavba Zemělodi

V květnu 2012 zorganizovala Zeměloď z vlastních finančních prostředků a z fundraisingu mezinárodní stavební dílnu vedenou arch. Reynoldsem, během níž byl spolu se studenty z celého světa postaven v Sedlišti u Sázavy první ostrovní dům tohoto typu ve střední Evropě. Nad stavbou převzalo záštitu Americké velvyslanectví v Praze.


Základní kámen Zemělodi v Sedlišti - použité pneumatiky naplněné hlínou - položili studenti Akademie biotektury s arch. Reynoldsem 5. 5. 2012. Průběh stavby dokumentovala ČT, spolek Zeměloď i děti základní školy Barrandov II. Výsledkem dílny je Zeměloď Zeměnka - ostrovní dům, který není napojen na sítě a je postaven velkou měrou z použitého materiálu a místní hlíny.Prohlídky, dílny a semináře

Od dokončení hrubé stavby pořádá spolek Zeměloď celoročně prohlídky Zeměnky včetně školních exkurzí a příměstských táborů, v létě pak týdenní stavební dílny (poslední v roce 2021) a v zimě, kdy nelze stavět, pořádá weekendové semináře. O své činnosti informuje v Zemělodním zpravodaji.Zemělodní skleník v Saské Kamenici

V roce 2015 pracovali Margarita, Martin a Lukáš v klubu mládeže AJZ Chemnitz v Saské Kamenici jako lektoři mezinárodní stavební dílny, během níž jsme postavili zemělodní technikou skleník; o stavbě referovala též Saská televize.
Teploty v Zeměnce

 

Zeměloď® Zeměnka®

Evropské centrum Zeměloď


Pozn.: západní místnost slouží k prohlídkám, není obývaná a není v ní topení; ve východní místnosti jsou malá kamínka na dřevo.
Upozornění pro zájemce o stavbu zemělodi


V současné době zde není žádná firma, která je schopna vám budovu tohoto druhu postavit. Snažíme se vybudovat tým, který bude schopen se stavbou odborně poradit či pomoci. Bližší informace uveřejníme zde na stránce Novinky.


Chcete-li si sami vyzkoušet stavební postupy, doporučujeme, abyste začali na svém pozemku s drobným objektem, jako je venkovní záchod, venkovní sprcha, stáj, kůlna, garáž, skleník, dílna ap.


Pokud byste si rádi jednotlivé etapy vyzkoušeli, ale nemáte kde, nabízíme možnost účastnit se našich stavebních dílen, které zde pravidelně pořádáme, a pomoci nám tak Zeměnku a její okolí dotvořit. Informace o dílnách zveřejňujeme na stránce Novinky a rozesíláme zájemcům v rámci Zemělodního zpravodaje.